TYP-TIEN


Typtien is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijn motorische problemen, DCD, Dyslexie, Autisme, ADHD… blind te leren typen op de computer.

In kleine groepjes leren ze aan de hand van versjes typen. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letter zo beter te leren onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in korte en gemakkelijke zinnetjes, zoals vis zwemt in de beek. De nadruk ligt op motorische automatisering van de letters en het juist blind typen en niet zozeer op het verkrijgen van een hoge typsnelheid. Het tempo komt later wel. Van de ouders wordt er verwacht dat ze hun kind aanmoedigen dagelijks minimum een kwartiertje te oefenen.

Op het einde van de 10 sessies is het de bedoeling dat het kind alle toetsen kent en kan gebruiken.Voor wie?


Kinderen vanaf 10 jaar


DATA Lessenreeksen:


Op dinsdagen van 16.00 tot 17.00

==> (19/4,26/4,3/5,10/5,17/5,24/5,31/5,7/6,14/6,21/6)


Prijs:

  • 200 euro ( inclusief cursus, profiel online en diploma)


Inschrijven:

mail naam + leeftijd+ reeks naar info@kineva.be

bel 0479413355