Ademhalingstherapie


Met ademhalingstherapie gaan we voornamelijk bij baby’s en kinderen

de overproductie van slijmen verwijderen die bij acute of chronische

aandoeningen van de luchtwegen aanwezig zijn. Hieronder valt

mucoviscidose, astma, bronchitis, bronchiolitis, bronchopulmonaire

dysplasie,…


De therapie bestaat uit specifieke ademhalingstechnieken of thoracale

drukkingen: Autogene drainage (Chevallier), bouncing en inspanningen.

Bij autogene drainage zal het kind op een gecontroleerd niveau in- en

uitademen met als doel de longen en luchtwegen vrij te maken van

slijmen. Door op specifieke longvolumes te ademen, ontstaan er

drukverschillen binnen de luchtwegen. Dit resulteert in het

mobiliseren van de slijmsecreties naar boven toe. Door te voelen en

gericht te luisteren naar de ademhaling van het kind, kan de therapeut

het longvolume waarop het kind ademt aanpassen. Omdat baby’s en

zuigelingen nog niet zelf in staat zijn te ademen op verschillende

longvolumes zullen bij hen technieken worden toegepast op basis van

thoraxdrukkingen en bouncing. Het ademhalingspatroon van de baby wordt

beïnvloed zodat slijmen loskomen en opgehoest kunnen worden.

Voor het reinigen van de bovenste luchtwegen doen we neusspoelingen.


Aangevult met een intrapulmonale percussieventilatie (IPV) kinesitherapie voor oor het draineren (verwijderen) van slijmen, waardor je voorkomt dat longdelen afgesloten worden, en het bevorderen van de gasuitwisseling.