Schrijfmotoriek

Problemen met schrijfmotoriek kunnen optreden in de laatste kleuterklas of het

eerste leerjaar. In de klas wordt er verwacht dat kinderen aan veel eisen voldoen:

snelheid en leesbaarheid. Problemen met schrijfmotoriek kunnen dan ook een negatieve

invloed hebben op het verdere verloop van de schoolcarrière. Schrijven is een zeer

complexe vaardigheid. We gaan inzetten op het aanleren van een goede schrijfhouding en

pengreep. Nadien worden specifieke schrijfpatronen enschrijfbewegingen ingeoefend

(armbewegingen, de hand- en polsbewegingen en de vingerbewegingen).

Schrijfmotoriek wordt opgedeeld in 3 delen: het voorbereidend schrijven (grafomotoriek),

het aanvankelijk schrijven en het voortgezet schrijven.

Bij de grafomotoriek komen oefeningen aan bod waarbij geen kennis van cijfers en letters

vereist is. Hierbij gaan we werken met allerlei materiaal zoals zand, verf en soorten

potloden. We leren de kleuters de juiste patronen en vaardigheden aan die nodig zijn om

naar het aanvankelijk schrijven over te gaan.

Bij het aanvankelijk schrijven wordt ingepikt bij de moeilijkheden die het kind in de

klas ondervindt rond de lettervorming, letterverbinding, adequate bladspiegel en

schrijftempo. Bij schrijfmotoriek kunnen we werken op correcte schrijfhouding, pengreep

en schrijfbeweging, lettervorming en verbinding. Vaak wordt hier fijne motoriek bij betrokken, om de juiste vinger- en polsbewegingen te stimuleren. Vervolgens worden aan de hand van specifieke schrijfpatronen de schrijfbewegingen ingeoefend.

Indien nodig wordt er verder geoefend op het voortgezet schrijven of kan blind typen aangeleerd worden. Deze typcursus is gebaseerd op de Typ Tien methode en wordt aangeboden in kleine groepen.


Copyright © All Rights Reserved

Contact

0479/41.33.55

info@kineva.be

Adres

Felix Wouterserf 9

1502 Lembeek